Καλάθι Αγορών

Καλέστε μας  216 70 03 437

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 50,00€

espa-banner

Όροι Χρήσης του Aromacenter.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ με τον διακριτό τίτλο «Aroma Center », έχει προβεί στην δημιουργία του ιστότοπου https://aromacenter.gr/. Η εταιρεία θέλει να προσφέρει μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα υπηρεσίες, προϊόντα,  πληροφορίες, προβολή της εταιρείας και τα φυσικά μας καταστήματα, τους συνεργάτες, τις συνεργασίες μας κλπ.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφωθεί με τους αναγραφόμενους όρους χρήσης του https://aromacenter.gr/

Με την χρήση του https://aromacenter.gr/ αυτομάτως γίνεται αποδοχή των αναγραφόμενων όρων χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η εταιρεία μπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στην αλλαγή ή τροποποίηση όρων χρήσης, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή προειδοποίηση. Η εταιρεία έχει υποχρέωση άμεσα να επικαιροποιεί των νέων αλλά και παρόντων όρων χρήσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους χρήσης και τις τελευταίες αλλαγές με την ημερομηνία που αναγράφεται στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες  https://aromacenter.gr/ απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από ανήλικα άτομα. Με βάση τον νόμο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικα άτομα.

Το Aroma Center  δεν φέρει καμία ευθύνη αν κάποιος ανήλικος κάνει χρήση των υπηρεσιών ή επισκεφθεί τον ιστότοπο αυτοβούλως, χωρίς γονική συναίνεση.

Αν για την χρήση κάποιας υπηρεσίας/προϊόντος του https://aromacenter.gr/ καθοριστεί από πιο ειδικούς όρους χρήσης, αυτοί οι όροι χρήσης δεν αποκλείουν από τους παρόντες και αποτελούν μέρος αυτών. Οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών και μπορούν να τους αναιρέσουν όπου αυτό γίνεται αναγκαίο.

Αν η εταιρεία προχωρήσει στην αναίρεση ή την ακύρωση μερικών όρων χρήσης, αυτό δεν σημαίνει και την ακύρωση των υπολοίπων, όπως αυτοί έχουν οριστεί.

Τo Aroma Center  δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των αναγραφόμενων όρων χρήσης, αν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για την χρήση τους ηλεκτρονικού καταστήματος https://aromacenter.gr/ από τους επισκέπτες/χρήστες πρέπει να γίνει αποδοχή των όρων χρήσης που κανονίζουν την λειτουργία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Aroma Center 

Κανένας επισκέπτης/χρήστης δεν δύναται να παρέμβει, μετασχηματίσει ή τροποποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα https://aromacenter.gr/ .

Σχετικά με το περιεχόμενο που περιέχει ο περί ου ο λόγος ιστότοπος, αποτελείται από έγκυρες, ενημερωμένες και νομότυπες πληροφορίες. Το Aroma Center  καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του https://aromacenter.gr/ να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων εκτός αν οι εταιρείες επίσημα τις αλλάξουν και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά. Πάρα ταύτα, το Aroma Center  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου https://aromacenter.gr/ για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν, επειδή δεν τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των πληροφοριών.

Το Aroma Center  ευθύνεται μόνο για την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους τομείς των προϊόντων που δραστηριοποιείται και για το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτει. Όλες οι πληροφορίες των προϊόντων που αναγράφονται και προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουν συλλεχτεί από της εταιρείες παραγωγής των προϊόντων  και όσα αναφέρονται προβλέπονται από την νομοθεσία που είναι σε ισχύ.

To Aroma Center  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλοιώσεις σφραγισμένων προϊόντων, συσκευασιών κλπ.  Καθώς επίσης και για ελλιπείς πληροφορίες που δεν αναγράφονται λόγο μη ενημέρωσης από τρίτους. Οι ευθύνες βαραίνουν τρίτους και όχι την εταιρεία. Αν παρατηρηθεί κάποιο από τα παραπάνω συμβάντα, είστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσετε  και να το αναφέρετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

Το Aroma Center  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος  https://aromacenter.gr/ έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους του ιστότοπου. Επίσης πρέπει ρητά να απέχει από κάθε αθέμιτη, παράνομη και ανήθικη συναλλακτική ενέργεια έναντι των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και ό,τι άλλο υπάρχει στον ιστότοπο https://aromacenter.gr/ συνιστούν προστατευόμενη κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ονόματα, εικόνες, σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, που προβάλλονται στον ιστότοπο https://aromacenter.gr/ υπάγονται στην προστασία της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται από τον επισκέπτη/χρήστη να αναπαράγει, να αντιγράψει, να διαδώσει, να διαθέσει, να μεταδώσει ή με όποιον τρόπο χρήση αυτών. Πέρα από αυτούς που ορίζονται στους όρους του παρόν ιστότοπου.

Οποιαδήποτε πράξη γίνεται στα πλαίσια να βλάψει το Aroma Center  αλλά και τρίτους που φιλοξενούνται στον ιστότοπο, απαγορεύεται κατηγορηματικά από την ελληνική νομοθεσία τα παρακάτω:

·         Αν γίνει πρόκληση μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας και έχει σκοπό να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο και συγκεκριμένα σε ανήλικο, με κάθε τρόπο.

·         Η παρέμβαση στον διαδικτυακό τόπο με στόχο την παραπλάνηση τρίτων ως προς την προέλευση του ιστότοπου, με σκοπό να βλάψει την εικόνα και την φήμη της εταιρείας Aroma Center , να θέση σε κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών, αλλά και να παρεμποδίσει την πρόσβαση και την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

·         Η διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όπως και η δημοσίευση μη στοιχειοθετημένων και αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, σχολίων κλπ με σκοπό να βλάψουν την δημόσια εικόνα της εταιρείας, την παραπλάνηση των καταναλωτών και την φθορά των προϊόντων και υπηρεσιών του Aroma Center .

·         Η προώθηση και εγκατάσταση κάθε είδους αυθαίρετης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, μη εγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και οπουδήποτε άλλη μορφή προώθηση περιεχομένου καθώς και η τοποθέτηση μηνυμάτων με σκοπό την διαφήμιση χωρίς την σύμφωνη και έγγραφη έγκριση του Aroma Center .

·         H τοποθέτηση/εγκατάσταση κώδικά και προγραμμάτων που έχουν σκοπό με κάθε τρόπο να προκαλέσουν κακή λειτουργία, αλλά και να εμποδίσει επισκέπτες/χρήστες να περιηγηθούν στον περί ου ο λόγο ιστότοπο.

Αν παραβιαστούν οι αναφερθέντες όροι, το Aroma Center  έχει κάθε έννομο δικαίωμα για άσκηση προσφυγής για την διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. Οι παραβάτες θα είναι υπόχρεοι απέναντι στην εταιρεία ως προς την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το Aroma Center  είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος του παρόν ιστότοπου και ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξαντλούμε κάθε μέσω προστασία του https://aromacenter.gr/ από κακόβουλα λογισμικά. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι κανένας δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Για αυτό θα πρέπει κάθε επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την προστασία της συσκευής πρόσβασης, πριν από την όποια αλληλεπίδραση με το https://aromacenter.gr/

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας έχουμε εφαρμόζουμε ενδεδειγμένες μεθόδους με έγκυρες τεχνικές κρυπτογράφησης για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η ασφάλεια των συναλλαγών βασίζεται στην ταυτοποίηση του αγοραστή  και στην εμπιστευτικότητα της ολότητας των στοιχείων. Η διαδικασία πληρωμής μέσω του ιστότοπου, πραγματοποιείται αποκλειστικά στο ασφαλές περιβάλλον της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK μέσω της λύσης Redirection, η οποία χρησιμοποιεί SSL encryption με 128-bit μέγεθος κλειδιού, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο, κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας και λοιπά στοιχεία της, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Για αγορές με κάρτα μέσω της εφαρμογής, η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω Τράπεζας Eurobank, εντός της εφαρμογής.

Το Aroma Center  εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνεχής συντήρηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Παρόλα αυτά το Aroma Center  έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή ακόμα και να διακόπτει παροδικά ή μόνιμα, σύνολο ή τμήμα της, με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τα κανάλια επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών και άλλες αιτίες.

Παρά ταύτα, το Aroma Center  δεν φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις που οι επισκέπτες/χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπο.

Το Aroma Center  διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας ( ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο info@aromacenter.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2167003437. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Παραγγελίες  που μένουν σε εκκρεμότητα λόγω ελλιπούς επικοινωνίας, λανθασμένων στοιχείων ή έλλειψης διαθεσιμότητας στο πέρας των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών ακυρώνονται αυτόματα. Παραγγελίες με προϊόν που η έκπτωση του ξεπερνά το 90% η έχει μηδενική αξία, θεωρούνται  λάθος συστήματος και ακυρώνονται. Παραγγελίες με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση που παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών ακυρώνονται.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

Το Aroma Center  δίνει την δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου https://aromacenter.gr/ να γίνουν χρήστες, δημιουργώντας τον δικό τους λογαριασμό. Κάνοντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό έχουμε άμεση ενημέρωση για προϊόντα, προσφορές και νέες ενημερώσεις.

Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη στο https://aromacenter.gr/ απαιτεί την συμπλήρωση εγγραφής και απαιτούμενων ηλεκτρονικών πεδίων ως νέος χρήστης.

Κάθε χρήστης βαραίνετε από την ευθύνη της δήλωσης αληθών και ακριβή στοιχείων κατά την εγγραφή του και δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ψευδή το Aroma Center  έχει το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής.

Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπόχρεος προς την δήλωση συγκεκριμένων στοιχείων. Αρχικά πρέπει να δηλώσει ονοματεπώνυμο, στην συνέχεια τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας αλλά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγει ο κάθε νέος χρήστης, θα πρέπει να είναι πλήρης, αληθής και αν την έχει υπό τον έλεγχο του.

Προσωπικό λογαριασμό στον παρόν ιστότοπο έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Στην διάρκεια δημιουργία του λογαριασμού κάθε νέος χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασης της αρεσκείας του. Η χρήση/είσοδος του προσωπικού λογαριασμού γίνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης.

Όσα στοιχεία εισάγει ο κάθε χρήστης είναι αυστηρά προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να διαμοιράζονται με οποιοδήποτε τρίτο.

Κάθε χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όποια πράξη διενεργηθεί με την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει εισάγει, ενώ είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στο Aroma Center  οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που δεν έχει προέλθει από τον ίδιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Aroma Center  δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα υπεύθυνης αλλαγής των στοιχείων του προσωπικού του λογαριασμού της σελίδας. Αλλά και την διαγραφή του εκάστοτε προσωπικού λογαριασμού από τον ιστότοπο.

Το Aroma Center  στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται για την διασφάλιση με βάση τους όρους και την πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-NEWSLETTERS

O επισκέπτης/χρήστης κατά την δημιουργία λογαριασμού, μπορεί να αποδεχτεί το πεδίο λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) από το https://aromacenter.gr/. Επίσης μπορεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) μόνο με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης στο σχετικό πεδίο στην Αρχική Σελίδα και κάνοντας αποδοχή των όρων χρήστης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Aroma Center  αποστέλλει συχνά ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς του ενδιαφερόμενους επισκέπτες/χρήστες.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα απεγράφης, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Το Aroma Center  διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα  (MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,  Suite 5000, Atlanta, GA 30308,www.mailchimp.com, MOSS No. EU 826 477 914) στο οποίο δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletters σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του. 

Η ομάδα του Aroma Center  είναι υπεύθυνη εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων.

Με κάθε επιφύλαξη όμως, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης πάσης φύσεως τεχνικών και οργανωτικών προβλημάτων. Αν παρατηρηθεί δυσλειτουργία ή χρειάζεται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Aroma Center  είναι πλήρως συμμορφωμένο με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπόχρεοι στην ανάγνωση της παρούσας Δήλωσης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Δήλωση») προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μέσω του παρόν ιστότοπου, αλλά και πως γίνεται η χρήση αυτών των πληροφοριών.

Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα «Δήλωση» προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στο Aroma Center  είμαστε δίπλα σου συνέχεια ακόμα και μετά την επιλογή των αρωμάτων ή καλλυντικών που έχετε αγοράσει. Ως πελάτης διατηρείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης και έχετε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψετε το προϊόν.

Σε περίπτωση που η 14η ημέρα πέφτει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ή με αποστολή e-mail στο info@aromacenter.gr

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό αποδεικτικό συναλλαγής. (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής) Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί (αφαίρεση προστατευτικής ζελατίνας) ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Επίσης επιστροφές/αλλαγές δεν γίνονται δεκτές για προϊόντα που δεν φέρουν ταινία ασφαλείας (lip gloss, mascara, lip liner, eye liner, βερνίκια νυχιών και γενικότερα είδη που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα) για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας.

Ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώσει σχετικά  την απόφαση υπαναχώρησης από την σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων του. Η πιο καλή επιλογή είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στην διεύθυνση info@aromacenter.gr ή τηλεφωνικά στο 2167003437.

Οφείλετε να αποστείλετε τα προϊόντα άμεσα ή το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης στην διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 1, Νέα Σμύρνη, 171 21

Ο πελάτης μπορεί  να επιλέξει:

Την επιστροφή του προϊόντος & αλλαγή του με ένα άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος αποστολής φτάνει στα 6€ καθώς χρεώνονται 3€ για την αποστολή του νέου δέματος και άλλα 3€ για την παραλαβή του παλιού και επιστροφή στην έδρα μας.

Την αποζημίωση ίση με το κόστος των επιστρεφόμενων προϊόντων η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθούν τα προϊόντα.

Η επιστροφή θα γίνει με πίστωση στην κάρτα του πελάτη.  Αντικατάσταση του προϊόντος, με έξοδα του Aroma Center .

Για την διαδικασία αντικατάστασης και αποστολή του νέου προϊόντος θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία μαζί μας.

Λόγο τεράστιου όγκου διαχείρισης παραγγελιών δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης παραγγελίας. 

Μπορείτε να την ακυρώσετε και να δημιουργήσετε νέα.

Δωρεάν Αποστολή

για αγορές άνω των 50,00€

Ζητήστε Δείγμα

δωρεάν με κάθε παραγγελία σας

100% Ασφαλείς Συναλλαγές

PayPal / MasterCard / Visa

Μετάβαση στο περιεχόμενο